T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
OSMANİYE / DÜZİÇİ - Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN DAL SEÇİMİ 14-25 MAYIS 2018 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

DEĞERLİ VELİMİZ

 9. SINIFTA OKUYAN EVLADINIZIN 10. SINIFTA SEÇECEĞİ ALAN ÇOK ÖNEMLİDİR.

 BU KONUDA HATA YAPMAYINIZ.

  

ALANLARIMIZ

 

1. MUHASEBE FİNANSMAN ALANI / Bilgisayarlı Muhasebe Dalı

2. ADALET ALANI / Zabit Kâtipliği Dalı

3. BÜRO YÖNETİMİ ALANI / Yönetici Sekreterliği Dalı

4. PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI / Satış Elamanlığı Dalı 

5. HASTA VE YAŞLI BAKIMI ALANI / Yaşlı Bakımı Dalı

 

 

9. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU!

 

 Anadolu Meslek Programı (AMP)

 ANADOLU MESLEK PROGRAMI (AMP) NEDİR?

Bu programda meslek dersleri daha ağırlıklı olacak, kültür dersleri daha az görülecektir.

 AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI 

Alana yerleştirme puanı, öğrencinin 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı ile ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı toplanarak belirlenir. AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları öncelik sırasına göre tercih edeceklerdir. Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilir.

 

 Örnek: Okulumuz öğrencilerinden 9. sınıfta okuyan Zekiye UYANIK’ın ilköğretim diploma puanı 100 puan üzerinden 75’dir, Zekiye UYANIK’ın 9. sınıf yılsonu başarı puanı ise yine 100 tam puan üzerinden tahmini olarak 70´dir. Buna göre

  (% 40 İlköğretim Diploma Notu + % 60 9.Sınıf Yıl Sonu Ortalaması)

 Formülüne göre;

 

 75*0,40 + 65*0,60=30,00+39,00=69.00

 

Söz konusu öğrenci alan seçimi yaparken bu puanı temel alarak seçim yapacaktır.

         

  AMP Tercih İşlemleri

 AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları tercih önceliğine göre tercih edeceklerdir. Öğrenciler AMP için tercih yaparken okullarında bulunan tüm alanları tercih önceliğine göre seçmek zorundadırlar. 

 

   ÖĞRENCİ VE VELİLERİN ALAN SEÇİMİ YAPARKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

1) Orta öğretim kurumlarının 9´uncu sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler alan tercihi yapacaktır.

 

2)Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile alana yerleştirilen ve 9 uncu sınıfta sınıf tekrarına kalan Anadolu meslek lisesi programında öğretimlerine devam eden öğrencilerin istemeleri halinde hakları korunarak daha önce yerleştirildikleri program ve alanda eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır.

 

3)Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 ve/veya EK-2 formların doldurularak imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir. Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 ve EK-2 formlarını teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

 

4) AMP Alan tercihi yaparken en çok istediği alandan en az istediği alana doğru sıralama yapmalıdır. Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

 

5) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilir.

 

6) AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları tercih önceliğine göre tercih edeceklerdir. Adaylar AMP için en fazla 15 tercih yapabilecektir.

 

7) Değişik nedenlerle süresi içinde tercih başvurusu yapamayan aday, bulunduğu okulda kontenjan açığı bulunan AMP meslek alanlarından birisine puanı esas alınarak merkezi olarak yerleştirilir.

 

8) Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır.

 

9) Elektronik ortamda onaylanan tercih listesinin çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

 

10)Tercih ve yerleştirme ile ilgili bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://mtegm.meb.gov.tr adreslerinden başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri ise https://eokul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

 

 

11) Sonuçlar https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

 

 

NOT: TERCİHLER YAPILIRKEN;

Bu okulda okuyan bir öğrencinin başka okulları tercih etme hakkı olduğu gibi başka okullardaki öğrencinin de bu okulu tercih edebileceğini ve bu okulda okuyan öğrenci ile dışarıdan başvuran öğrenci arasında yönetmelik gereği bir ayrım yapılamayacağı sadece puan üstünlüğüne dikkat edileceği unutulmamalıdır.

 

OKULUMUZDAKİ ALANLAR

DÜZİÇİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ALANLAR

DALLAR

1.

Muhasebe ve Finansman Alanı

Bilgisayarlı Muhasebe

2.

Hasta ve Yaşlı Bakımı

Yaşlı Bakımı

3.

Pazarlama ve Perakende Alanı

Satış Elamanı

4.

Büro Yönetimi Alanı

Yönetici Sekreterliği

5.

Adalet Alanı

Zabit Kâtipliği

 

 TERCİH FORMU İÇİN TIKLA_EK1_-_EK2.docx

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 27.12.2017 - Güncelleme: 12.04.2018 11:38 - Görüntülenme: 1861
  Beğen | 5  kişi beğendi